KONTAKT

GSM 888 422 686
e-mail: domekgolubie@gmail.com